Harald Sæverud Museum Siljustøl

Harald Sæverud Museum Siljustøl var hjemmet til komponisten Harald Sæverud og hans kone Marie.

Harald Sæveruds hjem sto ferdig i 1939 og ble tegnet av arkitekt Ludolf Eide Parr. Arbeidsværelset, flygel og personlige etterlatenskaper står slik han forlot det da han døde i 1992. Harald Sæverud var en folkekjær tonekunstner. I dag består komponistens hjem av en museumsdel, en privat del og et stort og vakkert ute- og turområde på tilsammen 176 mål. Vi ønsker velkommen til et særpreget komponisthjem, der musikk og natur står sentralt.

Museet er åpent søndager i sommermånedene og tilbyr konserter knyttet til ulike anledninger. Det store uteområdet var en viktig inspirasjon for Sæveruds skapende virksomhet. I dag ligger eiendommen med sine mange turstier åpnet for publikum.

Huset på Siljustøl
- En støl er for meg verdens sentrum, skal Sæverud ha sagt.

For å bevare naturen mest mulig intakt, valgte Sæverud å plassere sitt hus i utkanten av den i dag 176 mål store eiendommen.

Opprinnelig så Sæverud for seg et tun med mange småhus rundt seg, lik en støl. For Sæverud var en støl verdens sentrum, halvt natur, halvt kultur. Det var gamle stabbur og våningshus fra Telemark og Setesdal som inspirerte Sæverud. Han ønsket det enkle og det vakre. Treverket skulle være nakent slik at veden syntes. Murene skulle ikke pusses, og skjeve vinkler ga mer liv til rommene. Stølsbygningene ble etter hvert til ett hus.

Eiendommen og en del av huset ble i 1984 testamentert til en stiftelse med navnet ”Marie Hvoslef og Harald Sæveruds stiftelse til fremme av norsk musikk og billedkunst”. Denne stiftelsen skal sikre at ”Siljustøl skal beholde sin sjarme som støl”, slik det står i testamentet. Slik tenker man også i dag.

I 1993 ble eiendommen og museumsdelen av huset overdratt til Bergen kommune. Museums- og konsertvirksomheten er lagt under Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Museet arbeider blant annet for å fremme kjennskap til Harald Sæveruds liv og musikk.

Siljustøl ble offisielt åpnet som museum i forbindelse med Sæveruds 100-årsdag i 1997. I dag er Harald Sæverud Museum Siljustøl en del av KODE