Siljustøls venner

Siljustøls Venner har som formål å fremme, støtte og hjelpe virksomheten ved museet og verne om komponistens minne og musikalske arv. 

Venneforeningen Siljustøls Venner ble stiftet på Haralds Sæveruds fødselsdag 17. april 2005.

Venneforeningen arrangerer som regel åpne medlemsmøter, ofte i form av et kulturarrangement, der både profesjonelle og amatører medvirker. Tema er musikk og lyrikk. Venneforeningens arrangement er i Sæveruds ånd, på den måten at man fokuserer på norsk diktning og norsk musikk. Medlemskap gir gratis adgang til museet, rabatt på konserter og innbydelser til venneforeningens arrangement. Enkeltpersoner og bedrifter kan melde seg inn.

Priser
Enkeltpersoner kr 200,- per år
Bedrifter kr 500,- per år

Innmelding foregår ved å innbetale til DnBs konto 5251 05 40352. Husk å føre på navn.